SmartMForming

Articles

eureka-slo-smartmforming

Gorenje Orodjarna pridobilo sofinanciranje za raziskovalni projekt SmartMForming v okviru iniciative EUREKA

Slike: Petra Janežič, Gorenje Orodjarna, d.o.o., Strateški razvoj Dr. Mihael Volk, Gorenje Orodjarna, d.o.o., Operativni razvoj 1. Uvod Gorenje Orodjarna se je oktobra 2016 prijavilo na javni razpis EUREKA 2016 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)in SPIRIT Slovenija, Javne agencije Republike –Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in[…]

Read More »
smartMforming-project

SmartMForming project supported by EUREKA program

In 2016, CADCAM Design Centar with Slovenian companies Gorenje Orodjarna ltd and TPV trženje in proizvodnja vozil ltd signed partnership for EUREKA project Smart toolsworth 1.1 million Euros with a total length of 3 years. Sheet metal forming is one of the most important processes in modern industrial production. Nowadays, a large[…]

Read More »